dilluns, 4 de maig de 2009

Ara us animo a veure aquests dibuixos...!





Resumint, com funciona l'aparell digestiu?


Ara ja sabem com funciona. Ja podem fer les activitats!



Activitat 1



Activitat 2



Activitat 3

Per ampliar...


Un tub molt llarg



Esmicolar i empassar



L'estòmac




El duodè



Absorció dels nutrients



Absorció d'aigua i evacuació dels residus

Què hem d'estudiar?


Per saber més...